แผ่นสะท้อนความร้อน SkyCool เป็นอลูมิเนียมฟอยล์แท้100% ที่สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้95% ป้องกันความร้อนและป้องกันการซึมผ่านของ ไอน้ำและความชื้นได้ดี more+++
คุณลักษณะของฉนวนกันความร้อน U KOOL เป็นฉนวนกันความร้อนแบบประเภท เซลล์ปิด Chemical Crosslinked Polyethylene Foam ปิดผิวด้วย อลูมิเนียมฟอยล์แท้ 100 %more +++

SKY TAPE เทป อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminiun Foil Tape) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็น ฉนวนอีกประเภทหนึ่งที่นำมาผลิตเป็น อลูมิเนียมฟอยล์ แบบเทป more+++

 
  Best view on mode 1024+768 up Browser IE4+and Netscape4.0+Font default size
Copyrigth 2007-2008 All rigth reserved
Developed and Design by Tomaxplus